Menu

CV

Vaardigheden

Fiduciair management
De optimale inrichting van vermogensbeheer vanuit breed perspectief: beleggingsstrategie en portefeuillestructuur, wet & regelgeving en diverse operationele aspecten.

Bestuurlijke capaciteiten

Brede en langdurige ervaring als expert adviseur in beleggingscommissies en besturen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Vanaf 1 september 2019, uitvoerend bestuurder vermogensbeheer en beleggingsbeleid.

Liability driven Investments
Praktische ervaring als portefeuillemanager, en technische expertise in balansmanagement en wet & regelgeving.

Investment manager selectie
Brede en diepgaande ervaring. Betrokken in meer dan 100 projecten voor diverse beleggingsmandaten, in verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Duurzaam beleggen (ESG)
Strategie – en beleidsadvies, aansturen van praktische implementatie, selectie – en monitoring van gespecialiseerde uitvoerders.

Opleidingen

CFA Netherlands VBA
1993 – 1996
VBA/CFA Diploma, bijzondere vermelding voor scriptie.

Universiteit van Amsterdam
1979 – 1988
Doctoraal (Master of Science) in Financiering en beleggingen, Monetaire theorie en
International Economische betrekkingen.

Christelijk Lyceum, Zeist
1973 – 1979
Middelbare school, VWO, Atheneum B

Professionele ervaring

Extern – onafhankelijk pensioenbestuurder | SPN
Oktober 2022 – heden

Extern – onafhankelijk bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Notariaat bestaat sinds 1 maart 2017 en zorgt voor de pensioenen van (toegevoegd) notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers van het notariaat.

Uitvoerend pensioenbestuurder | Stipp
September 2019 – heden

Uitvoerend bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer, beleggingsbeleid en financiële opzet. Stipp is het pensioenfonds voor uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers. De bestuursinrichting van Stipp is per 1 juli gebaseerd op een omgekeerd gemengd model.

Hoofd Client Solutions | Allianz Global Investors
Juli 2016 – Januari 2018

Team manager, verantwoordelijk voor Fiduciaire klanten in Nederland. De inrichting van een nieuw team en werkproces, alsmede lokale klantrelaties en interne werkrelaties met het hoofdkantoor in Frankfurt. De operationele inrichting van twee nieuwe Fiduciaire cliënten en het ontwikkelen van het client solutions businessplan en profiel van AllianzGI in Nederland.

Hoofd Fiduciair Management | Lombard Odier Investment Managers
Februari 2009 – Juni 2016

Sleutelpositie in de ontwikkeling en marketing van een startup innovatieve Fiduciaire dienstverlening in Nederland. Linking pin tussen het lokale kantoor in Amsterdam en hoofdkantoor in Geneve en Londen. Succesvolle service – en performance track record met een gediversifieerde klantportefeuille.

Senior Consultant | Towers Perrin (nu Willis Towers Watson)
Mei 1999 – Februari 2009

Verantwoordelijk voor onafhankelijk advies inzake beleggingsbeleid en vermogensbeheer voor pensioenfondsen. Team manager tussen 2007-2009. Projectleider in diverse adviestrajecten en klantrelaties: adviseur beleggingscommissie, performance meting & evaluatie, manager search & selectie, beleggingsplan, portefeuille structuur, ESG beleid en advies, etc.

Senior Portefeuille Manager | Zurich Financial Services
September 1995 – Mei 1999

Eerste verantwoordelijke voor obligatiebeheer van verzekeringsportefeuilles. Adviseur beleggingsstrategie. Succesvolle performance – en service track record en nauw betrokken bij
productontwikkeling zoals LDI, ALM Unit linked/Universal life. Verantwoordelijk voor de opstelling en presentatie van het jaarlijks beleggingsplan en beleggingsrapportages.

Beleggingsanalist | Sociale Verzekeringsbank
Februari 1989 – September 1995

Verantwoordelijk voor onderzoek naar financiële markten en strategisch adviseur van de beleggingscommissie. Portefeuille manager aandelen van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP) 1993-1995. Succesvol performance en service track record en trekker van diverse innovatieve projecten zoals portefeuille optimalisatie , duration management en LDI, performance meting en het ontwikkelen van de kwantitatieve aandelenstrategie.

Recente Trainingen & Cursussen

Masterclass IT voor beleidsbepalers in de pensioensector | Mastermind
Februari 2021

Pensioenopleiding Geschiktheidsniveau B (SPEN certificering) | Willis Towers Watson
Maart 2019

Pensioenopleiding Geschiktheidsniveau A (SPEN certificering) | Willis Towers Watson
November 2018

Big data & Artificial Intelligence | VBA/CFA pe Module
April 2018

MiFID II | VBA/CFA pe Module
Februari 2018

Presenteren is een feest | Speechen.nl
December 2017

Ethiek & integriteit | VBA/CFA pe Module
September 2017

Factor investing & smart beta | VBA/CFA pe Module
Februari 2016

Nevenactiviteiten
Voorzitter Private Equity Commissie | CFA Netherlands VBA
2007 – heden
Initiëren van Private Equity onderzoek – en organiseren van seminars voor de vereniging van
beleggingsanalisten.

Schaaktrainer stap 1 | Stichting Schaakschool Indische Buurt
Oktober 2018 – heden
KNSB gecertificeerde schaaktrainer (stappenmethode, stap 1), voor kinderen van 7-10 jaar, in de Indische buurt Amsterdam.

Bestuurder | Stichting De Hoge Dijk, Amsterdam
2003 – 2008
Vertegenwoordiger van de vereniging golfclub Olympus als grootste klant bij het golfbaan exploitatiebedrijf.

Assistent CFO | Open Golfclub Olympus
2001 – 2007
Ondersteuning financiën en administratie, business analyses, opstellen en presenteren
van jaarlijkse begroting en jaarverslag.

Trainee analist | Department of EMR, Ottawa, Canada
September 1985 – December 1985
Beoordeling van aanvragen voor het Petroleum Incentive Program (PIP).

Local Committee President | AIESEC Amsterdam
1982 – 1984
Lokale Team manager, Fund raising, Internationaal stage uitwisseling programma en
bedrijfsinformatiedagen.

Taalvaardigheden
Nederlands:moedertaal
Engels: vloeiend
Duits: goed
Frans: redelijk

Sport en vrije tijd
Golf, zaalvoetbal, schaken, skiën, fietsen, wandelen, familie, lezen, films, koken, wijn, reizen, genealogie